مراحل ثبت نام

1. مراجعه به مهدکودک و آشنایی با امکانات ، برنامه های آموزشی و خدمات مجموعه.

2. دریافت فرم ثبت نام، پرسش نامه و ارزیابی نو گلان.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

کپی شناسنامه کودک و والدین (صفحه ی اول و دوم)

فتوکپی کارت واکسیناسیون

آزمایش عدم انگل و گواهی سلامت از پزشک متخصص اطفال

2 قطعه عکس 4*6