1. فراهم کردن زمینه ای برای رشد و بروز استعدادهای کودکان و ایجاد اعتماد به نفس برای ورود به جامعه و مدارس و ...
  2. استفاده از روش ها و متدهای آموزش و علاقمند کردن کودکان به زبان انگلیسی و فرانسه و ...
  3. ایجاد محیطی آرام، امن و شاد برای تفریح و بازی و همچنین شکوفایی خلاقیت کودکان
  4. پرورش هوش هیجانی کودکان و آموزش مهارت های کنترل خشم و ابراز محبت و همچنین پرورش هوش اجتماعی و امکان برقراری روابطی موثر...